Igor G. Siotor

Pfeifer Structures
(North America)
General Lecture

Igor G. Siotor

Igor G. Siotor

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie był asystentem i wykładowcą na Uniwersytecie w Palermo we Włoszech. Był kierownikiem w zakresie architektury i inżynierii przy dużych projektach realizowanych w kilku krajach na 4 kontynentach. Jako architekt zaprojektował pierwsze konstrukcje membran naciągowych w Kanadzie, Tajlandii i Malezji.
Od 1996 roku Igor zajmuje się wykonawstwem w budownictwie, gdzie rozwinął specjalizację i doświadczenie w technologii konstrukcji lekkich. Współpracował z firmami Tension Membrane w Ameryce, Azji i Europie. Obecnie współpracuje z multidyscyplinarną firmą Pfeifer Structures głównie w Ameryce Północnej i przy wybranych dużych projektach.
Igor brał udział w budowie ponad 30 mostów, 40 obiektów sportowych (głównie dachów stadionów) oraz szeregu mniejszych zleceń, na których z sukcesem zrealizowano konstrukcje kablowe, membrany naciągowe i systemy wysuwane.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Towarzystwo POLIGRODZIANIE

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.
SWIFT: WBKPPLPP

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE'22 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"