Warszawa 5 - 6 Grudnia 2024
XXX Jubileuszowa Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje
w Inżynierii Lądowej
Konferencja na żywo i wirtualnie
Więcej informacji
Poznaj naszych prelegentów!
Prelegenci XXX Jubileuszowej Konferencji nt. Lekkich Konstrukcji w Inżynierii Lądowej
5 - 6 Grudnia 2024
Nasi prelegenci
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się
Aktualności
XXX Jubileuszowa Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje <br> w Inżynierii Lądowej

XXX Jubileuszowa Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje
w Inżynierii Lądowej

Cykl Konferencji organizowany przez IASS Polish Chapters

 

Hybrydowa forma konferencji - XXX edycja - Warszawa

5 - 6 grudnia 2024 r.

 

Mamy dla Szanownych Uczestników dwie równorzędne możliwości pełnego uczestnictwa w wydarzeniu:

  1. Tradycyjne – dwudniowe obrady konferencyjne zorganizowane w kampusie Politechniki Warszawskiej (z publikacją księgi streszczeń) wraz ze wspólnymi posiłkami, przerwami kawowymi oraz dyskusjami w kuluarach. I oczywiście atmosferą - która łączy starych przyjaciół z tymi, którzy zechcą dołączyć do nas po raz pierwszy.
     
  2. Zdalne – przeznaczone w szczególności dla gości z zagranicy (ale również dla innych chcących skorzystać z tej formy uczestnictwa), dla których przyjazd do Warszawy jest utrudniony bądź niemożliwy. W tej formie zapewniamy pełny dostęp do platformy internetowej pozwalającej w czasie rzeczywistym na obserwację wszystkich prezentowanych wystąpień oraz brania udziału w dyskusji. W tej formie Autorzy mogą wygłosić również swoje referaty, które zostaną ujęte w księdze streszczeń.

 

Na tegoroczną edycję konferencji można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Prosimy korzystać bezpośrednio z formularza rejestracyjnego na dole strony.

 


PUBLIKACJE

( 1 )
KSIĘGA STRESZCZEŃ

Dwu-, cztero- lub sześciostronicowe streszczenia (wytyczne w sekcji DO POBRANIA)

TERMIN
30 września 2024

 

( 2 )

PEŁNE ARTYKUŁY

Więcej informacji wkrótce
 

 

CZAS DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI:
Ważne daty
Ważne daty

15 maja 2024

Otwarcie rejestracji

 

30 września 2024

Przesłanie streszczenia

 

15 października 2024

Akceptacja streszczenia

 

30 października 2024

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

 

5 grudnia 2024

Rozpoczęcie Seminarium

 

28 lutego 2025

Ostateczny termin przesyłania do Komitetu Naukowego Konferencji końcowych wersji artykułów

 

Komitet Naukowy

 

 Prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski

(Przewodniczący Komitetu Naukowego)


Członkowie Komitetu Naukowego

 

 

John Abel

Cornell University
USA

 

Bartłomiej Błachowski

Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences
Poland

 

Ewa Błazik-Borowa

Lublin University of Technology
Poland

 

Alireza Behnejad

University of Surrey
England

 

Jianguo Cai

Southeast University
China

 

Marcin Gajewski

Warsaw University of Technology
Poland

 

Jarosław Górski

Gdansk University of Technology
Poland

 

Michał Guminiak

Poznan University of Technology
Poland

 

Marcin Kamiński

Lodz Univeristy of Technology
Poland

 

Carlos Lázaro

Universitat Politecnica de Valencia
Spain

 

Leszek Małyszko

University of Warmia and Mazury, Olsztyn
Poland

 

Paulina Obara

Kielce University of Technology
Poland

 

Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Brazil

 

Zbigniew Pozorski

Poznan University of Technology
Poland

 

Urszula Radoń

Kielce University of Technology
Poland

 

Jacek Szafran

Lodz University of Technology
Poland

 

Agnieszka Tomaszewska

Gdansk University of Technology
Poland

 

Ryszard Walentyński

Silesian Technical University
Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny

Organizatorem Konferencji LSCE 2024

jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło
(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)


 

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ
(Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)

 

dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. PW
(Członek Komitetu Organizacyjnego)

 

dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. PW
(Członek Komitetu Organizacyjnego)


dr inż. Aleksander Franus
(Członek Komitetu Organizacyjnego)


dr inż. Inez Kamińska
(Członek Komitetu Organizacyjnego)


dr inż. Andrzej Piotrowski
(Członek Komitetu Organizacyjnego)

dr inż. Aleksander Szwed
(Członek Komitetu Organizacyjnego)

Miejsce konferencji

Politechnika Warszawska

Gmach Główny, Mała Aula

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

https://www.il.pw.edu.pl

Więcej informacji
Prelegenci

Tegoroczną Konferencję zaszczycą swoją obecnością, a także wygłoszeniem specjalnie przygotowanych wykładów następujący specjaliści i autorytety w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa

Prof. Charis Gantes

Prof. Charis Gantes

School of Civil Engineering at the National Technical University of Athens (NTUA)
dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. PW

dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. PW

Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski

prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski

Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ

Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski

Politechnika Warszawska
Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.