Łódź 2-3 Grudnia 2021
XXVII Seminarium nt. Lekkich Konstrukcji w Inżynierii Lądowej
Konferencja na żywo i wirtualnie
Więcej informacji
Poznaj naszych prelegentów!
Prelegenci XXVII Seminarium nt. Lekkich Konstrukcji w Inżynierii Lądowej
2 - 3 Grudnia 2021
Nasi prelegenci
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się
Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

Seminarium organizowane przez IASS Polish Chapters

 

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jan Obrębski
1943 r.  -  2020 r.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o nagłym odejściu naszego Mentora, Przyjaciela a przede wszystkim Twórcy konferencji LSCE.

Na zawsze zostanie On w naszej pamięci.

 

 

 

 

 

Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej to seria corocznych, międzynarodowych konferencji, które organizowane są przez czołowe polskie ośrodki naukowe.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie wspólnych spotkań naukowców zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem, inżynierów, architektów oraz studentów z różnych krajów, których wspólne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń i prezentację osiągniętych rezultatów i wdrożeń.

Współczesne lekkie konstrukcje w inżynierii lądowej należą do obiektów inżynierskich, wzniesionych przez ludzi, które różnią się od tych wzniesionych wcześniej, że powstały przy użyciu relatywnie małej ilości wbudowanego materiału przy jednoczesnym zapewnieniu niezwykle wysokich parametrów eksploatacyjnych. Do takich obiektów można zaliczyć: wielkopowierzchniowe przekrycia dachowe, mosty bez podpór pośrednich, budynki wysokie, wieże, maszty, zbiorniki czy też budowle zapewniające dużą kubaturę użytkową. W swym założeniu, tematyka corocznych spotkań związana jest z: przestrzennymi konstrukcjami kratowymi, konstrukcjami płytowymi i powłokowymi, kopułami i membranami, budynkami o znacznych wysokościach, konstrukcjami cięgnowymi i wykorzystującymi elementy cienkościenne a także konstrukcjami pneumatycznymi. Wszelkie prace naukowe i wdrożeniowe a także rozważania koncepcyjne związane z podaną powyżej definicji mieszczą się w zakresie tematycznym konferencji. Szczególne zainteresowanie towarzyszy wszelkim rodzajom analiz: analitycznych, numerycznych i eksperymentalanych.

Tematyka konferencji nie jest ograniczona jedynie do szeroko rozumianych rozważań teoretycznych ale zawiera również zagadnienia inżynierskie związane z nowymi technologiami w budownictwie, problemami wykonawczymi a także prezentacją zrealizowanych obiektów.

 

Skontaktuj się z organizatorami i prześlij swoje strzeszczenie:
organizers@lsce.pl

Ważne daty
Ważne daty

30 Październik 2021

Przesłanie streszczenia

15 Listopad 2021

Akceptacja streszczenia

1 Grudzień 2021

Ostateczny termin przesyłania końcowych wersji artykułów

2 Grudzień 2021

Rozpoczęcie Seminarium

Komitet Naukowy

prof. Marcin Kamiński

dr hab. inż. Jacek Szafran

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Jacek Szafran
(Coordinator of the LSCE'21 Organizing Committee)
 

dr inż. Klaudia Juszczyk-Andraszyk
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)
 

mgr inż. Artur Matusiak
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)


dr inż. Ewelina Kubacka
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)

Miejsce seminarium

Lodz University of Technology

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

http://bais.p.lodz.pl/

Więcej informacji
Prelegenci

Tegoroczną Konferencję zaszczycą swoją obecnością, a także wygłoszeniem specjalnie przygotowanych wykładów następujący specjaliści i autorytety w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa

prof. Marcin Kamiński

prof. Marcin Kamiński

Politechnika Łódzka
Plenary Lecture
prof. Romuald Tarczewski

prof. Romuald Tarczewski

Politechnika Wrocławska
prof. Stanisław Jemioło

prof. Stanisław Jemioło

Politechnika Warszawska
prof. Leszek Małyszko

prof. Leszek Małyszko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Organizatorzy
Sponsorzy

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu zawierającego: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres organizacji, którą autorzy reprezentują w formacie .pdf. Szablon pełnego artykułu oraz wytyczne dla Autorów – sekcja Do Pobrania.

Zarejestruj się na najbliższe Seminarium

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – dostępna wkrótce
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – dostępna wkrótce 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:
 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

Numer konta bankowego:

DOSTĘPNY WKRÓTCE

Opłaty w EUR – poprzez kartę kredytową

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP