Gdańsk 30 Listopada - 1 Grudnia 2023
Warszawa 5 - 6 Grudnia 2024
XXIX Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje
w Inżynierii Lądowej
XXX Jubileuszowa Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej
Konferencja na żywo i wirtualnie
Więcej informacji wkrótce !
Więcej informacji
Poznaj naszych prelegentów!
Prelegenci XXX Jubileuszowej Konferencji nt. Lekkich Konstrukcji w Inżynierii Lądowej
5 - 6 Grudnia 2024
Więcej informacji wkrótce !
Nasi prelegenci
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się
Aktualności
XXIX Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

XXIX Konferencja pt. Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

Cykl Konferencji organizowany przez IASS Polish Chapters

 

Hybrydowa forma konferencji - XXIX edycja - Gdańsk
30 listopada - 1 grudnia 2023 r.

 

Mamy dla Szanownych Uczestników dwie równorzędne możliwości pełnego uczestnictwa w wydarzeniu:

  1. Tradycyjne – dwudniowe obrady konferencyjne zorganizowane w kampusie Politechniki Gdańskiej (z publikacją księgi streszczeń), wraz z wspólnymi posiłkami, przerwami kawowymi oraz dyskusjami w kuluarach. I oczywiście atmosferą - która łączy starych przyjaciół z tymi, którzy zechcą dołączyć do nas po raz pierwszy.
     
  2. Zdalne – przeznaczone w szczególności dla gości z zagranicy (ale również dla innych chcących skorzystać z tej formy uczestnictwa), dla których przyjazd do Gdańska jest utrudniony, bądź niemożliwy. W tej formie zapewniamy pełny dostęp do platformy internetowej pozwalającej w czasie rzeczywistym na: obserwację wszystkich prezentowanych przez Autorów wystąpień i treści, możliwość przysłuchaniu się następującej po prezentacjach dyskusji, a także, możliwość brania czynnego w nich udziału, zadawaniu pytań etc. W tej formie Autorzy mogą wygłosić również swoje referaty, które zostaną ujęte w księdze streszczeń.

Organizatorzy w sytuacji, w której bezpośrednie spotkania konferencyjne ze względu na pandemię będą niemożliwe, przeprowadzą wydarzenie w trybie zdalnym.


Na tegoroczną edycję konferencji można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Prosimy korzystać bezpośrednio z formularza rejestracyjnego na dole strony.

 


PUBLIKACJE

( 1 )
"BOOK OF ABSTRACTS"

Two or Four Page Abstracts (template and guidelines placed in the DOWNLOAD section)

DEADLINE
30 September 2023

 

Authors of the accepted abstracts are encouraged to submit full-length papers to the following journals

(1) Special Section of Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (IF: 1.515; MNiSW: 100). The publication fee is PLN 1500 for 8-page article. Additional charge of PLN 230 is for any additional page.

(2) Archives of Civil Engineering - publication of maximum 12 articles in regular issues, spread over 4 quarters (MNiSW: 100). The publication fee is PLN 3 600 gross  or for foreign authors EUR 800 gross.

The papers should be prepared according to the Journals requirements.

The proposed papers will undergo initial assessment of the Conference Scientific Committee and then the usual reviewing procedure in the Journal.

Termin nadsyłania kompletnych artykułów Komitetowi Naukowemu Konferencji LSCE mija 28 lutego 2024. Powyższe prace należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na oficjalny e-mail Konferencji: organizers@lsce.pl. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że Wydanie Specjalne Biuletynu Polskiej Akademii Nauk (Special Section of Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences) zatutułowane jest „Sustainability, reliability, and durability of civil engineering structures”. Zakres tematyczny jest dostępny na stronie Biuletynu: https://www.editorialsystem.com/bpasts/journal/call_for_papers/. Nadsyłane artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami czasopisma. Finalna data publikacji zaakceptowanej pracy zależy wyłącznie od decyzji Edytora czasopisma.


PhD students may apply to the Conference Organizer for co-financing of the publication fee.
 

Time remaining until the conference will start:
Ważne daty
Ważne daty

1 Maja 2023

Otwarcie rejestracji

30 Września 2023
15 Października 2023

Przesłanie streszczenia

15 Października 2023
20 Października 2023

Akceptacja streszczenia

30 Października 2023

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

28 Luty 2024

Ostateczny termin przesyłania do Komitetu Naukowego Konferencji końcowych wersji artykułów

30 Listopada 2023

Rozpoczęcie Seminarium

Komitet Naukowy

 

 Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

(Przewodniczący Komitetu Naukowego)


Członkowie Komitetu Naukowego

 

 

John Abel

Cornell University
USA

 

 

Andrzej Ambroziak

Gdansk University of Technology
Poland

 

 

Bartłomiej Błachowski

Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences
Poland

 

Ewa Błazik-Borowa

Lublin University of Technology
Poland

 

 

Bettina Brune

Dortmund Technical University
Germany

 

Chiara Bedon

University of Trieste
Italy

 

Laszlo Dunai

Budapest University of Technology and Economics
Hungary

 

Aguinaldo Fraddosio

Politecnico di Bari
Italy


Marcin Gajewski

Warsaw University of Technology
Poland


Leroy Gardner

Imperial College London
England


Marian Giżejowski

Warsaw University of Technology
Poland


Michał Guminiak

Poznan University of Technology
Poland

 

Eugeniusz Hotała

Wrocław University of Science and Technology
Poland

 

Piotr Iwicki

Gdansk University of Technology
Poland

 

Robert Jankowski

Gdansk University of Technology
Poland

 

Stanisław Jemioło

Warsaw University of Technology
Poland

 

Marcin Kamiński

Lodz Univeristy of Technology
Poland

 

Aleksander Kozłowski

Rzeszow University of Technology
Poland

 

Tomasz Krzyżański

Koszalin University of Technology
Poland

 

Tomasz Kubiak

Lodz University of Technology
Poland

 

Mieczysław Kuczma

Poznan University of Technology
Poland

 

Carlos Lázaro

Universitat Politecnica de Valencia
Spain

 

Tomasz Lewiński

Warsaw University of Technology
Poland

 

Przemysław Litewka

Poznan University of Technology
Poland

 

Amelia Loja

Engineering Institute of Lisbon
Portugal

 

Leszek Małyszko

University of Warmia and Mazury, Olsztyn
Poland

 

Jakub Marcinowski

University of Zielona Gora
Poland

 

Mariusz Maślak

Cracow University of Technology
Poland

 

Paulina Obara

Kielce University of Technology
Poland

 

Hartmut Pasternak

Brandenburg University of Technology, Cottbus - Senftenberg
Germany

 

Zbigniew Pozorski

Poznan University of Technology
Poland

 

Urszula Radoń

Kielce University of Technology
Poland

 

Katarzyna Rzeszut

Poznan University of Technology
Poland

 

Roger Sauer

Gdansk University of Technology
Poland

 

Tomasz Siwowski

Rzeszow University of Technology
Poland

 

Robert Studziński

Poznan University of Technology
Poland

 

Wojciech Sumelka

Poznan University of Technology
Poland

 

Jacek Szafran

Lodz University of Technology
Poland

 

Jacek Szer

Lodz University of Technology
Poland

 

Maciej Szumigała

Poznan University of Technology
Poland

 

Andrzej Szychowski

Kielce University of Technology
Poland

 

Lucjan Ślęczka

Rzeszow University of Technology
Poland

 

Romuald Tarczewski

Wroclaw University of Science and Technology
Poland

 

Agnieszka Tomaszewska

Gdansk University of Technology
Poland

 

Elżbieta Urbańska-Galewska

Gdansk University of Technology
Poland

 

Ryszard Walentyński

Silesian Technical University
Poland

 

Wojciech Witkowski

Gdansk University of Technology
Poland

 

Łukasz Żmuda-Trzebiatowski

Gdansk University of Technology
Poland


 

Komitet Organizacyjny

Organizatorem Konferencji LSCE 2023

jest Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechniki Gdańskiej

 

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
(Chairwoman of the LSCE'23 Organizing Committee)


 

prof. dr hab. inż. Jarosław Górski
(Vice-chairman of the LSCE'23 Organizing Committee)
 
dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ
(Vice-chairman of the LSCE'23 Organizing Committee)
 
dr inż. Marcin Zmuda Trzebiatowski
(Secretary of the LSCE'23 Organizing Committee)
 

dr inż. Marek Skorwonek, prof. PG
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)

dr inż. Magdalena Oziębło
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)


mgr inż. Milena Drozdowska
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)


Adriana Kolenda
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)

mgr inż. Łukasz Żmuda-Trzebiatowski
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)

Miejsce konferencji

Politechnika Gdańska

Gmach Główny, sala 300

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk, Polska

https://wilis.pg.edu.pl/

Więcej informacji
Prelegenci

Tegoroczną Konferencję zaszczycą swoją obecnością, a także wygłoszeniem specjalnie przygotowanych wykładów następujący specjaliści i autorytety w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Istnieje możliwość wpłaty kwoty netto (bez VAT) opłaty konferencyjnej. W takim wypadku należy wypełnić i przesłać na adres organizers@lsce.pl podany TUTAJ dokument.

Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika