Olsztyn 2019
XXV Jubileuszowe Seminarium nt. Lekkich Konstrukcji w Inżynierii Lądowej
6 Grudnia
Więcej informacji
Poznaj naszych prelegentów!
Prelegenci XXV Jubileuszowego Seminarium nt. Lekkich Konstrukcji w Inżynierii Lądowej
6 Grudnia
Nasi prelegenci
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się
Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej

Seminarium organizowane przez IASS Polish Chapters

Lekkie Konstrukcje w Inżynierii Lądowej to seria corocznych, międzynarodowych konferencji, które organizowane są przez czołowe polskie ośrodki naukowe.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie wspólnych spotkań naukowców zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem, inżynierów, architektów oraz studentów z różnych krajów, których wspólne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń i prezentację osiągniętych rezultatów i wdrożeń.

Współczesne lekkie konstrukcje w inżynierii lądowej należą do obiektów inżynierskich, wzniesionych przez ludzi, które różnią się od tych wzniesionych wcześniej, że powstały przy użyciu relatywnie małej ilości wbudowanego materiału przy jednoczesnym zapewnieniu niezwykle wysokich parametrów eksploatacyjnych. Do takich obiektów można zaliczyć: wielkopowierzchniowe przekrycia dachowe, mosty bez podpór pośrednich, budynki wysokie, wieże, maszty, zbiorniki czy też budowle zapewniające dużą kubaturę użytkową. W swym założeniu, tematyka corocznych spotkań związana jest z: przestrzennymi konstrukcjami kratowymi, konstrukcjami płytowymi i powłokowymi, kopułami i membranami, budynkami o znacznych wysokościach, konstrukcjami cięgnowymi i wykorzystującymi elementy cienkościenne a także konstrukcjami pneumatycznymi. Wszelkie prace naukowe i wdrożeniowe a także rozważania koncepcyjne związane z podaną powyżej definicji mieszczą się w zakresie tematycznym konferencji. Szczególne zainteresowanie towarzyszy wszelkim rodzajom analiz: analitycznych, numerycznych i eksperymentalanych.

Tematyka konferencji nie jest ograniczona jedynie do szeroko rozumianych rozważań teoretycznych ale zawiera również zagadnienia inżynierskie związane z nowymi technologiami w budownictwie, problemami wykonawczymi a także prezentacją zrealizowanych obiektów.

Ważne daty
Ważne daty

15 Wrzesień 2019

Przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu

1 Październik 2019

Akceptacja streszczenia przez Komitet Naukowy

20 Październik 2019

Ostateczny termin przesyłania końcowych wersji artykułów

15 Listopad 2019

Ostateczny termin przelewu opłaty za seminarium

6 Grudnia 2019

Rozpoczęcie Seminarium

Komitet Naukowy

prof. Leszek Małyszko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Przewodniczący Komitetu Naukowego
LSCE’19 Olsztyn

prof. Romuald Tarczewski
Politechnika Wrocławska

Przewodniczący Komitetu Naukowego
LSCE’20 Wrocław

prof. Marcin Kamiński
Politechnika Łódzka

Przewodniczący Komitetu Naukowego
LSCE’21 Łódź

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Jacek Szafran  - Koordynator Komitetów Organizacyjnych
dr inż. Piotr Bilko - przewodniczący komitetu organizacyjnego LSCE’19
mgr inż. Edyta Kowalska
mgr inż. Andrzej Rutkiewicz - sekretarz
dr inż. Robert Szmit

Program najbliższego zjazdu

Plan konferencji będzie dostępny po akceptacji streszczeń.

Miejsce seminarium

Hotel HP Park Olsztyn

Al. Warszawska 119
10-701 Olsztyn

Hotel znajduje się na terenie przyległym do kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

www.uwm.edu.pl

Więcej informacji
Prelegenci

Tegoroczną Konferencję zaszczycą swoją obecnością, a także wygłoszeniem specjalnie przygotowanych wykładów następujący specjaliści i autorytety w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa

prof. Jan B. Obrębski

prof. Jan B. Obrębski

Politechnika Warszawska
Wykład Plenarny
prof. Stanisław Jemioło

prof. Stanisław Jemioło

Politechnika Warszawska
Wykład Plenarny
prof. Leszek Małyszko

prof. Leszek Małyszko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wykład Plenarny
prof. Romuald Tarczewski

prof. Romuald Tarczewski

Politechnika Wrocławska
prof. Marcin Kamiński

prof. Marcin Kamiński

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Politechnika Łódzka
Organizatorzy
Sponsorzy

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu zawierającego: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres organizacji, którą autorzy reprezentują w formacie .pdf. Szablon pełnego artykułu oraz wytyczne dla Autorów – sekcja Do Pobrania.

Zarejestruj się na najbliższe Seminarium

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 550 PLN (lub 130 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 275 PLN (65 EUR)
Osoby towarzyszące, studenci, inżynierowie, osoby nie publikujące i nie wygłaszające referatów – 400 PLN  (100 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Heweliusza 4, 11-041 Olsztyn


Numer konta:

07 1030 1986 2700 0000 2888 0017

Opłaty w EUR – poprzez kartę kredytową

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- LSCE – 2019 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP