LSCE 2022

LEKKIE KONSTRUKCJE W INŻYNIERII LĄDOWEJ - POZNAŃ

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego LSCE'22: dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP

 

Zastępcy Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego LSCE'22: dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ, dr hab. inż. Robert Studziński, prof. PP

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego LSCE'22: mgr inż. Tomasz Szumigała

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego LSCE'22: mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk, mgr inż. Maciej Dybizbański, mgr inż. Artur Matusiak,

mgr inż. Aleksandra Szczepańska

 

 

Komitet Naukowy:

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego LSCE'22: dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP

 

Członkowie Komitetu Naukowego LSCE'22:

 

Chiara Bedon

Bartłomiej Błachowski

Ewa Błazik-Borowa

Laszlo Dunai

 

Aguinaldo Fraddosio

 

Marcin Gajewski

 

Leroy Gardner

 

Marian Giżejowski

 

Jarosław Górski

 

Michał Guminiak

 

Eugeniusz Hotała

 

Piotr Iwicki

 

Robert Jankowski

 

Karoly Jarmai

 

Stanisław Jemioło

 

Marcin Kamiński

 

Aleksander Kozłowski

 

Tomasz Kubiak

 

Mieczysław Kuczma

 

Jörg Lange

 

Tomasz Lewiński

 

Przemysław Litewka

 

Amelia Loja

 

Leszek Małyszko

 

Jakub Marcinowski

 

Mariusz Maślak

 

Hartmut Pasternak

 

Zbigniew Pozorski

 

Tomasz Siwowski

 

Leopold Sokół

 

Robert Studziński

 

Wojciech Sumelka

 

Jacek Szafran

 

Jacek Szer

 

Maciej Szumigała

 

Andrzej Szychowski

 

Lucjan Ślęczka

 

Romuald Tarczewski

 

Elżbieta Urbańska- Galewska

 

Ryszard Walentyński

 

Paulo M. M. Vila Real

 

 

 

LSCE_2022 - GENERAL INFORMATION

LSCE_2022 - PROGRAM

LSCE_2022 - BOOK OF ABSTRACT

LSCE_2022 - PHOTOS

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.