Organizatorzy

Organizatorzy tegorocznej konferencji

Organizator konferencji

Organizator konferencji

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

http://bais.p.lodz.pl/

Komitet Organizacyjny

Poznaj ludzi, dzięki którym odbywa się nasza konferencja

 

 

dr hab. inż. Jacek Szafran
(Coordinator of the LSCE'21 Organizing Committee)
dr inż. Klaudia Juszczyk-Andraszyk
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)
mgr inż. Artur Matusiak
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)
dr inż. Ewelina Kubacka
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
(Member of the LSCE'21 Organizing Committee)
Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"