Organizatorzy

Organizatorzy tegorocznej konferencji

Organizator konferencji

Organizator konferencji

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

https://www.il.pw.edu.pl

Komitet Organizacyjny

Poznaj ludzi, dzięki którym odbywa się nasza konferencja

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło
(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)


 

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ
(Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)

 

dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. PW
(Członek Komitetu Organizacyjnego)

 

dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. PW
(Członek Komitetu Organizacyjnego)


dr inż. Aleksander Franus
(Członek Komitetu Organizacyjnego)


dr inż. Inez Kamińska
(Członek Komitetu Organizacyjnego)


dr inż. Andrzej Piotrowski
(Członek Komitetu Organizacyjnego)

dr inż. Aleksander Szwed
(Członek Komitetu Organizacyjnego)

 

 

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.