Organizatorzy

Organizatorzy tegorocznej konferencji

Organizator konferencji

Organizator konferencji

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Heweliusza 4, 11-041 Olsztyn 

http://www.wgipb.uwm.edu.pl/

Ludzie, którzy za tym stoją

Poznaj ludzi, dzięki którym odbywa się nasz konferencja

prof. Leszek Małyszko

prof. Leszek Małyszko

Chairman of the LSCE’19 Scientific Committee in Olsztyn
dr hab. inż. Jacek Szafran

dr hab. inż. Jacek Szafran

Coordinator of the Organizing Committees
dr inż. Piotr Bilko

dr inż. Piotr Bilko

LSCE’19 Chairman of Organizing Committee

mgr inż. Edyta Kowalska
mgr inż. Andrzej Rutkiewicz – Sekretarz
dr inż. Robert Szmit

Organizatorzy
Sponsorzy

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu zawierającego: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres organizacji, którą autorzy reprezentują w formacie .pdf. Szablon pełnego artykułu oraz wytyczne dla Autorów – sekcja Do Pobrania.

Zarejestruj się na najbliższe Seminarium

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 550 PLN (lub 130 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 275 PLN (65 EUR)
Osoby towarzyszące, studenci, inżynierowie, osoby nie publikujące i nie wygłaszające referatów – 400 PLN  (100 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Heweliusza 4, 11-041 Olsztyn


Numer konta:

07 1030 1986 2700 0000 2888 0017

Opłaty w EUR – poprzez kartę kredytową

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- LSCE – 2019 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP