Organizatorzy

Organizatorzy tegorocznej konferencji

Organizator konferencji

Organizator konferencji

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Instytut Budownictwa
Poznan University of Technology
Piotrowo 5, 61-139 Poznan

https://wilit.put.poznan.pl/node/3867#

Komitet Organizacyjny

Poznaj ludzi, dzięki którym odbywa się nasza konferencja

 

 

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP
(Chairwoman of the LSCE'22 Organizing Committee)

 

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ
(Vice-chairman of the LSCE'22 Organizing Committee)
 
dr inż. Robert Studziński
(Vice-chairman of the LSCE'22 Organizing Committee)
 
mgr inż. Tomasz Szumigała
(Secretary of the LSCE'22 Organizing Committee)
 
mgr inż. Aleksandra Szczepańska
(Member of the LSCE'22 Organizing Committee)
 
mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk
(Member of the LSCE'22 Organizing Committee)
 
mgr inż. Maciej Dybizbański
(Member of the LSCE'22 Organizing Committee)
mgr inż. Artur Matusiak
(Member of the LSCE'22 Organizing Committee)
Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Towarzystwo POLIGRODZINIE

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.
SWIFT: WBKPPLPP

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE'22 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"