Organizatorzy

Organizatorzy tegorocznej konferencji

Organizator konferencji

Organizator konferencji

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli
Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

https://wilis.pg.edu.pl/

Komitet Organizacyjny

Poznaj ludzi, dzięki którym odbywa się nasza konferencja

 

 

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
(Chairwoman of the LSCE'23 Organizing Committee)


 

prof. dr hab. inż. Jarosław Górski
(Vice-chairman of the LSCE'23 Organizing Committee)
 
dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ
(Vice-chairman of the LSCE'23 Organizing Committee)
 
dr inż. Marcin Żmuda-Trzebiatowski
(Secretary of the LSCE'23 Organizing Committee)
 

dr inż. Marek Skorwonek, prof. PG
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)

dr inż. Magdalena Oziębło
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)


mgr inż. Milena Drozdowska
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)


Adriana Kolenda
(Member of the LSCE'23 Organizing Committee)

   
Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Istnieje możliwość wpłaty kwoty netto (bez VAT) opłaty konferencyjnej. W takim wypadku należy wypełnić i przesłać na adres organizers@lsce.pl podany TUTAJ dokument.

Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika