Hotele

Virtual Meeting organized by Faculty of Architecture Wroclaw University of Science and Technology

Virtual Meeting organized by Faculty of Architecture Wroclaw University of Science and Technology

Virtual Meeting organized by Faculty of Architecture Wroclaw University of Science and Technology

Address:
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław

Web page: https://wa.pwr.edu.pl/
Phone: +48 71 320 29 05
E-mail: https://wa.pwr.edu.pl/

Organizatorzy
Sponsorzy

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu zawierającego: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres organizacji, którą autorzy reprezentują w formacie .pdf. Szablon pełnego artykułu oraz wytyczne dla Autorów – sekcja Do Pobrania.

Zarejestruj się na najbliższe Seminarium

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 250 PLN (60 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 200 PLN (50 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław

Numer konta bankowego:

BZ WBK SA  37 1090 2402 0000 0006 1000 0434  

Opłaty w EUR – poprzez kartę kredytową

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "2001/0015/20 – LSCE 2020 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP