Informacje

Konferencja LSCE (Lightweight Structures in Civil Engineering) to organizowana corocznie przez wiodące polskie Politechniki międzynarodowa konferencja gromadząca naukowców i inżynierów zajmujących się lekkimi konstrukcjami w inżynierii lądowej i dająca im możliwość dyskusji i zaprezentowania wyników swojej pracy.

XXX Konferencja LSCE organizowana przez Polską Sekcję IASS, Warszawa, 5-6 grudnia 2024

Główne tematy konferencji to m.in. obiekty inżynieryjne wznoszone przy użyciu stosunkowo niewielkiej ilości użytego materiału, takie jak dachy o dużej rozpiętości, mosty, budynki wysokie, wieże, maszty, budynki o wolnej kubaturze, zbiorniki czy zbiorniki retencyjne. Sesje tematyczne poświęcone są przestrzennym konstrukcjom kratowym, konstrukcjom płytowym i skorupowym, kopułom i membranom, konstrukcjom cienkościennym, rozciąganym, kablowym i pneumatycznym. Mile widziane są także wszelkie metody analizy typu: analityczna, numeryczna i eksperymentalna.

 

Uczestnicy konferencji mogą wygłosić referat w wybranej sesji tematycznej. Planowane są następujące sesje:

 

 • WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE
 
 
 
Ważne daty:
 • 15 maja 2024 - otwarcie rejestracji
 • 30 września 2024 – przesłanie streszczenia
 • 15 października 2024 – akceptacja streszczenia 
 • 30 października 2024 - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 05 grudnia 2024 - rozpoczęcie seminnarium
 • 28 lutego 2025 - przesłanie pełnej wersji artykułu

 

Miejsce obrad:

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Mała Aula
 

Termin Konferencji: 05-06 grudnia 2024

Dokładny harmonogram zostanie przekazany Uczestnikom w osobnej wiadomości.

Forma obrad:
 •  wykłady plenarne
 •  prezentacje referatów
 •  plakaty
Język obrad:
 • angielski - streszczenie, artykuły i plakaty
 • angielski lub ew. polski - prezentacje i dyskusje
Opłata konferencyjna:
 • Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*
 • Uczestnicy konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Informacje o konferencji

Konferencja naukowa organizowana w 2024 roku jest kontynuacją corocznych spotkań pod nazwą "Konstrukcje lekkie w inżynierii lądowej". Tematyka konferencji skupia się na różnorodnych zagadnieniach naukowo-technicznych dotyczącyh szeroko pojętego budownictwa lekkiego oraz prezentacji dorobku naukowego uczestników seminarium. Tematyka obejmuje wszystkie zagadnienia związane z działalnością IASS, w szczególności jej grup roboczych (WG):

 •     Structural Morphology (WG 15)
 •     Computational Methods (WG 13)
 •     Design Process (WG 3, WG 4, WG 5, WG 6, WG 8, WG 12)
 •     Shell Structures (WG 3, WG 5)
 •     Metal Spatial Structures (WG 4, WG 8, WG 12)
 •     Timber and Bio-based Spatial Structures (WG 12)
 •     Tension and Membrane Structures (WG 6)
 •     Technical Expert Group on Shell Structures for Energy Supply (WG 3)
 •     Technical Expert Groip on Masts and Towers (WG 4)
 •     Historical Spatial Structures (WG 17)
 •     Construction Methods (WG 3, WG 4, WG 5, WG 6, WG 8, WG 12)
 •     Life-Cycle Design and Assessment of Shell and Spatial Structures (WG 18)
 •     Materials, Durability and Maintenance
 •     Case Studies

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Dane do opłaty konferencyjnej:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.