Informacje

Lightweight Structures in Civil Engineering Seminar are a series of annual international conferences, which have been organized by Polish leading Universities.

The aim of the Seminars is to bring together researchers and professionals from different countries and to provide opportunity to present results of their work.

XXV Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering organized by Polish Chapters of IASS, Olsztyn 2019, Poland, December 6th

Conference main topics include

Engineering objects erected with relatively small amount of used material like large span roofs, bridges, high buildings, towers, masts, free volume buildings, tanks or reservoirs. Thematic sessions are dedicated to spatial lattice structures, plate and shell structures, domes and membranes, thin-walled, tension, cable and pneumatic structures. Also all methods of analysis as: analytical, numerical and experimental are welcomed.

Important dates
 • September 15ht – submission of the one page abstract
 • October 1st – initial approval of abstracts
 • October 20th - full paper submission deadline
 • 15 November - Conference fee payment deadline

We are looking forward to receiving your abstract and meeting you in Olsztyn

Seminar venue

HP Park

Warszawska 119 street
10-701 Olsztyn
Poland

Date of Seminar – December 6th 2019

The conference starts in accordance with the schedule published in the announcement.

Form of the meeting
 •  Presentation of the papers ordered by the organizers
 •  Presentation of the papers accepted by the Scientific Committee
 •  Sponsors presentations
Language of the debate
 • English – abstract and paper
 • English or Polish – presentation
Informacje o konferencji

Scientific seminar organized in 2018 is a continuation of an annual meetings named  “Lightweight Structures in Civil Engineering”. The scope of the seminar is focused on  a variety of scientific and technical problems concerning widely comprehend lightweight structures and presenting scientific achievements of the participants of the seminar. The subject matter covers all issues related to IASS activities, especially its work groups (WG):

 •     Structural Morphology and Shaping of Structures (WG 15)
 •     Structural Modelling and Computational Methods (WG 13)
 •     Design Process ( WG 1, WG 3, WG 4, WG 5, WG 6, WG 8, WG 12)
 •     Shell Structures (WG 1, WG 3, WG 5)
 •     Metal Spatial Structures (WG 4, WG 8, WG 12, WG 19)
 •     Timber Spatial Structures (WG 12)
 •     Tension and Membrane Structures (WG 6)
 •     Cooling and Solar Updraft Towers (WG 3)
 •     Masts and Towers (WG 4)
 •     Historical Structures (WG 17)
 •     Construction Methods ( WG 1, WG 3, WG 4, WG 5, WG 6, WG 8, WG 12)
 •     Sustainable Structures and Environmental Impact (WG 18)
 •     Materials, Durability and Maintenance
 •     Case Studies
Pokój w Hotelu MERCURE

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 550 PLN (lub 130 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 275 PLN (65 EUR)
Osoby towarzyszące, studenci, inżynierowie, osoby nie publikujące i nie wygłaszające referatów – 400 PLN  (100 EUR)

Bank transfer information:

Account holder:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Heweliusza 4, 11-041 Olsztyn


Account number:

Transfer in PLN
07 1030 1986 2700 0000 2888 0017

Transfer in other currency will be provided via credit card payment method

Please be sure to add the note “LSCE-2019” and the participant’s surname (or surnames) !!!

Organizatorzy
Sponsorzy

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu zawierającego: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres organizacji, którą autorzy reprezentują w formacie .pdf. Szablon pełnego artykułu oraz wytyczne dla Autorów – sekcja Do Pobrania.

Zarejestruj się na najbliższe Seminarium

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 550 PLN (lub 130 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 275 PLN (65 EUR)
Osoby towarzyszące, studenci, inżynierowie, osoby nie publikujące i nie wygłaszające referatów – 400 PLN  (100 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Heweliusza 4, 11-041 Olsztyn


Numer konta:

07 1030 1986 2700 0000 2888 0017

Opłaty w EUR – poprzez kartę kredytową

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- LSCE – 2019 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP