LSCE 2023

LEKKIE KONSTRUKCJE W INŻYNIERII LĄDOWEJ - GDAŃSK

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego LSCE'23: dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG

 

Zastępcy Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego LSCE'23: prof. dr hab. inż. Jarosław Górski, dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego LSCE'23: dr inż. Marcin Zmuda Trzebiatowski

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego LSCE'23: dr inż. Marek Skorwonek, prof. PG, dr inż. Magdalena Oziębło, mgr inż. Milena Drozdowska,

mgr inż. Łukasz Żmuda-Trzebiatowski, Adriana Kolenda

 

Komitet Naukowy:

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego LSCE'23: Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

 

Członkowie Komitetu Naukowego LSCE'23:

 

John Abel

 

Andrzej Ambroziak

 

Bartłomiej Błachowski

 

Ewa Błazik-Borowa

 

Bettina Brune

 

Chiara Bedon

 

Laszlo Dunai

 

Aguinaldo Fraddosio

 

Marcin Gajewski

 

Leroy Gardner

 

Marian Giżejowski

 

Michał Guminiak

 

Eugeniusz Hotała

 

Piotr Iwicki

 

Robert Jankowski

 

Stanisław Jemioło

 

Marcin Kamiński

 

Aleksander Kozłowski

 

Tomasz Krzyżański

 

Tomasz Kubiak

 

Mieczysław Kuczma

 

Carlos Lázaro

 

Tomasz Lewiński

 

Przemysław Litewka

 

Amelia Loja

 

Leszek Małyszko

 

Jakub Marcinowski

 

Mariusz Maślak

 

Paulina Obara

 

Hartmut Pasternak

 

Zbigniew Pozorski

 

Urszula Radoń

 

Katarzyna Rzeszut

 

Roger Sauer

 

Tomasz Siwowski

 

Robert Studziński

 

Wojciech Sumelka

 

Jacek Szafran

 

Jacek Szer

 

Maciej Szumigała

 

Andrzej Szychowski

 

Lucjan Ślęczka

 

Romuald Tarczewski

 

Agnieszka Tomaszewska

 

Elżbieta Urbańska- Galewska

Ryszard Walentyński

Wojciech Witkowski

Łukasz Żmuda-Trzebiatowski

 

LSCE_2023 - GENERAL INFORMATION

LSCE_2023 - PROGRAM

LSCE_2023 - BOOK OF ABSTRACT

LSCE_2023 - PHOTOS

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.