Archives

LSCE 1995
Pobierz archiwalne materiały
LSCE 1998

The Colloquium was held in Novotel Hotel. There were technical sessions, posters exhibition and reception.

Pobierz archiwalne materiały
LSCE 1999

The LSCE 1999 was held in the room of Civil Engineering Faculty Council on Warsaw University of Technology. There are accessible not numerous photos.

LSCE 2001 in Wrocław

The LSCE 2001 was organized in Wrocław, by Prof. Dr Hab. arch. Janusz Rębielak. The sessions were held in the room of Architecture Faculty Council on Wrocław University of Technology.

LSCE 2002 in Warsaw

The LSCE 2002 sessions and banquet, were held in Forum Hotel.

Pobierz archiwalne materiały
LSCE 2000

This year the LSCE was organized in Cracow, by Prof. Dr Hab. Jerzy Białkiewicz. The sessions were in lovely small palace belonging to WSH in Cracow. After meeting lunch were organized in nearest restaurant. Unfortunately a photos were not taken or not available.

LSCE 2003 in Rzeszów

The sessions were held in room of Civil Engineering Faculty at Rzeszów University of Technology.

LSCE 2004 in Częstochowa

The sessions of LSCE 2004 were held in lecture room, registration and coffee brakes in connected room of Civil Engineering Faculty Council, lunch and solemn dinner in academic restaurant.

LSCE 2005
LSCE 2010
LSCE 2013 in Olsztyn
LSCE 2016 in Olsztyn
Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"