LSCE 2019

LEKKIE KONSTRUKCJE W INŻYNIERII LĄDOWEJ - OLSZTYN

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego LSCE'19: dr inż. Piotr Bilko

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego LSCE'19: mgr inż. Andrzej Rutkiewicz

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego LSCE'19: dr inż. Robert Szmit, mgr inż. Edyta Kowalska

 

 

Komitet Naukowy:

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego LSCE'19: dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM

 

Członkowie Komitetu Naukowego LSCE'19:

 

Wojciech Gilewski

 

Marian Giżejowski

 

Irena Gołębiowska

 

Jarosław Górski

 

Barbara Gronostajska

 

Stanisław Jemioło

 

Marcin Kamiński

 

Piotr Korzeniowski

 

Jan B. Obrębski

 

Jarosław Przewłócki

 

Jacek Rapiński

 

Jacek Szafran

 

Romuald Tarczewski

Paweł Wielgosz

 

 

LSCE_2019 - GENERAL INFORMATION

LSCE_2019 - PROGRAM

LSCE_2019 - BOOK OF ABSTRACT

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.