LSCE 2020

LEKKIE KONSTRUKCJE W INŻYNIERII LĄDOWEJ - WROCŁAW

 

 

Komitet Organizacyjny:

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego LSCE'20: dr inż. Michał Pelczarski, mgr inż. arch. Tomasz Broma, mgr inż. arch. Bartosz Adamiczka

 

 

Komitet Naukowy:

 

Członkowie Komitetu Naukowego LSCE'20: prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło,

prof. dr hab. Leszek Małyszko, prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński, prof. PŁ,  dr hab. inż. Jacek Szafran

 

LSCE_2020 - GENERAL INFORMATION

LSCE_2020 - PROGRAM

LSCE_2021 (+2020) - MONOGRAPH

Journal of the IASS Vol. 61 (2020) No. 4, pp. 3-4
Wspomnienie o Profesorze Janie B. Obrębskim w "Journal of the IASS

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.