Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Warszawa University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej. Studia podyplomowe z zagadnień przetwarzania i analizy dużych zbiorów Big Data na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych. Autor lub współautor wielu artykułów naukowych jak również programów komputerowych z zakresu analizy metodą elementów skończonych, niezawodności i optymalizacji, m.in. Systemu NumpressExplore (http://numpress.ippt.pan.pl/) służącego do optymalizacji i analizy niezawodności. Koordynator polsko-węgierskiej współpracy między Polską i Węgierską Akademią Nauk.
Zainteresowania badawcze: Optymalizacja odpornościowa (ang. Robust), topologiczna, Analiza wrażliwości, Inżynieria oprogramowania, Programowanie, Analiza Big Data, Uczenie Maszynowe. Umiejętności programowania: C++, MATLAB, Python.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"