Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Warszawa University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej. Studia podyplomowe z zagadnień przetwarzania i analizy dużych zbiorów Big Data na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych. Autor lub współautor wielu artykułów naukowych jak również programów komputerowych z zakresu analizy metodą elementów skończonych, niezawodności i optymalizacji, m.in. Systemu NumpressExplore (http://numpress.ippt.pan.pl/) służącego do optymalizacji i analizy niezawodności. Koordynator polsko-węgierskiej współpracy między Polską i Węgierską Akademią Nauk.
Zainteresowania badawcze: Optymalizacja odpornościowa (ang. Robust), topologiczna, Analiza wrażliwości, Inżynieria oprogramowania, Programowanie, Analiza Big Data, Uczenie Maszynowe. Umiejętności programowania: C++, MATLAB, Python.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 500.0 PLN (330.0 EUR)*

Uczestnicy bez zgłoszonego artykułu oraz członkowie SKM KILiW i PTMKM - 1 350.0 PLN (300 EUR)*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Towarzystwo POLIGRODZIANIE

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.
SWIFT: WBKPPLPP

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE'22 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"