Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Warszawa University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Doctor Engineer Piotr Tauzowski

Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej. Studia podyplomowe z zagadnień przetwarzania i analizy dużych zbiorów Big Data na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Informatyki i Nauk Obliczeniowych. Autor lub współautor wielu artykułów naukowych jak również programów komputerowych z zakresu analizy metodą elementów skończonych, niezawodności i optymalizacji, m.in. Systemu NumpressExplore (http://numpress.ippt.pan.pl/) służącego do optymalizacji i analizy niezawodności. Koordynator polsko-węgierskiej współpracy między Polską i Węgierską Akademią Nauk.
Zainteresowania badawcze: Optymalizacja odpornościowa (ang. Robust), topologiczna, Analiza wrażliwości, Inżynieria oprogramowania, Programowanie, Analiza Big Data, Uczenie Maszynowe. Umiejętności programowania: C++, MATLAB, Python.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Istnieje możliwość wpłaty kwoty netto (bez VAT) opłaty konferencyjnej. W takim wypadku należy wypełnić i przesłać na adres organizers@lsce.pl podany TUTAJ dokument.

Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika