Profesor Maria Pia Repetto

University of Genoa
(Italy)
General Lecture

Profesor Maria Pia Repetto

Profesor Maria Pia Repetto

obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej, Chemicznej i Środowiskowej Uniwersytetu w Genui (Włochy), gdzie kieruje studiami magisterskimi na kierunku Inżynierii Architektonicznej, studiami doktoranckimi w zakresie Inżynierii Geotechnicznej, Konstrukcyjnej i Mechaniki Materiałów. Profesor Repetto prowadzi wykłady z przedmiotów dotyczących Konstrukcji Stalowych i Inżynierii Wiatrowej.
Profesor Maria Pia Repetto jest członkiem grupy Profesora Giovaniego Solariego, która zajmuje się Inżynierią Wiatrową i Dynamiką Konstrukcji (GS-WinDyn), pracując w zakresie multidyscyplinarnych zagadnień obejmujących interakcję pomiędzy oddziaływaniem wiatru a konstrukcjami inżynierskimi (http://www.windyn.org). Obecnie kieruje projektem badawczym ERC-THUNDERR - “Wykrywanie, symulacja, modelowanie i oddziaływanie zjawisk burzowych w projektowaniu bezpiecznych i ekonomicznie opłacalnych konstrukcji inżynierskich”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) i obejmuje multidyscyplinarną działalność naukową w zakresie technologii konstrukcyjnych i fizyki atmosfery w ujęciu eksperymentalnym, numerycznym i analitycznym.
Profesor Maria Pia Repetto jest autorką 125 publikacji naukowych, głównie dotyczących problemów inżynierii wiatrowej. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w autorskich publikacjach są trudności w określaniu oddziaływań wiatru, odpowiedzi i zmęczenia konstrukcji, szacowania ryzyka infrastruktury technicznej względem oddziaływania wiatru, analiza oddziaływań zjawisk burzowych na odpowiedź konstrukcji, a także pełny monitoring konstrukcji lekkich i smukłych.
Wybitne osiągnięcia i oryginalny wkład Jej badań zostały wielokrotnie nagradzane - Junior Award 2011 wydane przez International Association for Wind Engineering (IAWE), a także otrzymała nagrodę Raymond C. Reese w roku 2014 od Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ASCE-SEI).

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"