Profesor Alphose Zingoni

University of Cape Town
(RPA)
General Lecture

Profesor Alphose Zingoni

Profesor Alphose Zingoni

to wielka sława nauki w tematyce konstrukcji powłokowych, analizie ich drgań, a także całej grupy zagadnień teoretycznych ich dotyczących. Profesor Alphose Zingoni jest absolwentem Imperial College w Londynie, a także laureatem wielu nagród i staży. W latach 1996-1999 był Dziekanem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Zimbabwe.
W roku 2008 został mianowany Dyrektorem Departamentu Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie w Kapsztadzie, gdzie rozpoczął swoją pracę w roku 1999. Jego dorobek publikacyjny to kilkadziesiąt artykułów naukowych, cztery książki a także uczestnictwo w wielu bardzo prestiżowych gronach redakcyjnych wydawnictw naukowych. W uznaniu Jego ponadprzeciętnych zasług został członkiem takich gremiów jak: South African Academy of Engineering, Institution of Structural Engineers (London), International Association of Bridge and Structural Engineering (Zurich). W roku 2019 Profesor Alphose Zingoni otrzymał nagrodę University of Cape Town Book Award za publikację książki “Shell Structures in Civil and Mechanical Engineering”, opublikowanej w roku 2018 przez Institution of Civil Engineers (ICE), London.

 

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"