LSCE 2018

Lightweight Structures in Civil Engineering in ŁÓDŹ

 

 

Komitet Naukowy:

1.  prof. Marcin Kamiński

2.  prof. Romuald Tarczewski

3.  dr inż. Jacek Szafran

4.  prof. Stanisław Jemioło

5.  prof. Leszek Małyszko

 

Komitet Organizacyjny:

1.  dr inż. Jacek Szafran

2.  mgr inż. Klaudia Juszczyk

3.  mgr inż. Artur Matusiak

Forewords

ACTIVE SEABED SCOUR PROTECTION RESEARCH

ANALYSIS AND FORMS OF STRUCTURES CRITICAL STATES

ANALYSIS OF LOCAL STABILITY OF DOUBLY CORRUGATED COLD-FORMED PROFILES

APPLICATION OF HYPERELASTIC MATERIAL MODELS IN LARGE STRAINS STABILITY ANALYSIS OF SHELL STRUCTURES

COMPARIZON OF GC AND CM SYSTEMS FROM INVESTMENT EFFECTIVITY POINT OF VIEW

COMPUTATIONAL APPROACH TO BENDING ACTIVE MODULAR INFLATED SHELLS – STATE OF THE ART

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS DESIGN SOLUTIONS OF OCTAHEDRON - BASED SPATIAL BAR STRUCTURES

DYNAMIC RESPONSE OF A TENSEGRITY SIMPLEX IN IMPACT HAMMER TESTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL DETERMINATION OF CRITICAL FORCES FOR PERFORATED THIN WALLED BARS

FRICTION SLIDING BEARING IN ENGINEERING STRUCTURES

MEASUREMENT METHODS OF TRAPEZOIDAL SHEETING IMPERFECTIONS

POST-TENSIONED SEGMENTAL GLASS BEAMS – EFFECT OF INITIAL CABLE TENSION ON LOAD-BEARING BEHAVIOUR

PREFABRICATED ELEMENTS IN WACLAW ZALEWSKI DESIGN

PROBABILISTIC ANALYSIS OF STRUCTURE MODELS USING TARGET RANDOM SAMPLING (TRS)

PROBABILISTIC METHODS IN RELIABILITY ASSESSMENT OF ENGINEERING LIGHTWEIGHT STRUCTURES

REINFORCEMENTS OF TOWER STRUCTURES: EFFECTIVE AND ECONOMIC DESIGN ENGINEERING

ROTATIONAL RESTRAINT PROVIDED TO COLD-FORMED Z-PURLINS BY TRAPEZOIDAL SHEETING IN NEGATIVE POSITION

SELECTED ASPECTS OF STABILITY OF THIN-WALLED STEEL STRUCTURES WITH CLEARANCES AND INITIAL IMPERFECTIONS

SHORT HISTORY OF IASS POLISH CHAPTERS AND LSCE CONFERENCES

STRESS INTENSITY DRIVEN TOPOLOGY OPTIMIZATION FOR MORPHOGENESIS OF 3D ELASTOPLASTIC STRUCTURES

TEACHING-LEARNING-BASED OPTIMIZATION ALGORITHM FOR DESIGN OF BRACED DOME STRUCTURES

TENSILE STRENGTH TESTING OF COMPOSITE RODS BASED ON GLASS FIBERS FROM PREFABRICATED REINFORCING GRIDS

THE LIGHTWEIGHT STRUCTURE OF BUILDINGS FROM SANDWICH PREFABRICATED ELEMENTS

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP