prof. dr hab. inż. Romuald Tarczewski

Politechnika Wrocławska

Temat prezentacji: -

 

Romuald Tarczewski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, który ukończył w 1984 roku. Po kilkuletniej pracy na stanowisku kierownika budowy w branży budowlanej rozpoczął pracę w biurze projektowym Miastoprojekt we Wrocławiu, wspinając się po wszystkich szczeblach swojej kariery zawodowej aż do do kierownika zespołu projektantów konstrukcji. W 1992 roku rozpoczął pracę w Katedrze Konstrukcji Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, której był kierownikiem w latach 2007-2008 i 2010-2012. Stopień doktora uzyskał w 2005 r., a habilitację w 2012 r. Od 2013 r. jest profesorem w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują architekturę konstrukcyjną, lekkie konstrukcje przestrzenne, konstrukcje membranowe i pneumatyczne, topologię strukturalną. Jest autorem i współautorem około stu czterdziestu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych.

Romuald Tarczewski jest członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych:

  • TensiNet Association, członek Working Group Pneumatic Structures odpowiedzialnej za opracowanie Europejskich Wytycznych Projektowania i Realizacji Konstrukcji Pneumatycznych, od 2005;
  • Polskie Stowarzyszenie Ergonomiczne, od 2015;
  • International Association of Structures and Architecture, od 2017;
  • International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), od 1996.

W tej ostatniej organizacji w latach 2010-2016 był członkiem Rady Wykonawczej, a od 2016 roku jest członkiem Rady Doradczej. Był także członkiem American Mathematical Society (AMS), Mathematical Association of America (MAA), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

Od 2011 roku pełnił funkcję Sekretarza, a od 2014 roku do chwili obecnej – Przewodniczącego Komitetu Stałego Oddziałów Polskich IASS. Był członkiem kilku komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, często wygłaszając zaproszone wykłady. Był także recenzentem w International Journal of Space Structures (Londyn) i kilku czasopismach krajowych. Od 2009 roku jest recenzentem międzynarodowego konkursu IASS „Hangai Prize” (Uniwersytet Tokijski), a od 2016 roku jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu nagrody IASS Tsuboi Award.

Romuald Tarczewski jest czynnym inżynierem, którego dorobek obejmuje szereg zaprojektowanych i zrealizowanych budynków oraz konstrukcji inżynierskich.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.