dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. PW

Politechnika Warszawska

Temat prezentacji: Optimum design with regard to structural stiffness and material anisotropy

 

Grzegorz Dzierżanowski jest profesorem Politechniki Warszawskiej. Jego badania skupiają się na matematycznym i obliczeniowym modelowaniu wieloskładnikowych materiałów kompozytowych. Głównym problemem jest optymalizacja układu mikroskopowego komponentów, mająca na celu wytworzenie kompozytów o pożądanych właściwościach fizycznych, takich jak między innymi wytrzymałość mechaniczna czy przenikanie ciepła. Bada także granice tych właściwości, czyli zakres poprawy, jaki można osiągnąć poprzez dostosowanie wzoru mikrostrukturalnego kompozytu.

 

Doktor Dzierżanowski uzyskał stopień doktora w 2004 r. za pracę pt. Optimal layout of materials in two-dimensional elastic structures oraz habilitację w 2013 r. za pracę pt. Optimization of local constitutive properties of elastic structures.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU-, CZTERO- lub SZEŚCIOSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1500 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Nr konta:

27 1240 2092 9522 1080 0100 0000

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2024, Imię i Nazwisko uczestnika

 

*Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie „LSCE” w tytule przelewu, w przeciwnym razie właściwe zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe.