Aktualności

Zobacz  co aktualnie robimy

Trzeci wykład ogólny - Profesor Alphose Zingoni, University of Cape Town (RPA)

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Trzeci Wykład Generalny wygłosi Profesor Alphose Zingoni z Uniwersytetu w Cape Town (RPA)

 

Profesor Alphose Zingoni

to wielka sława nauki w tematyce konstrukcji powłokowych, analizie ich drgań, a także całej grupy zagadnień teoretycznych ich dotyczących. Profesor Alphose Zingoni jest absolwentem Imperial College w Londynie, a także laureatem wielu nagród i staży. W latach 1996-1999 był Dziekanem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Zimbabwe.

 

W roku 2008 został mianowany Dyrektorem Departamentu Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie w Kapsztadzie, gdzie rozpoczął swoją pracę w roku 1999. Jego dorobek publikacyjny to kilkadziesiąt artykułów naukowych, cztery książki a także uczestnictwo w wielu bardzo prestiżowych gronach redakcyjnych wydawnictw naukowych. W uznaniu Jego ponadprzeciętnych zasług został członkiem takich gremiów jak: South African Academy of Engineering, Institution of Structural Engineers (London), International Association of Bridge and Structural Engineering (Zurich). W roku 2019 Profesor Alphose Zingoni otrzymał nagrodę University of Cape Town Book Award za publikację książki “Shell Structures in Civil and Mechanical Engineering”, opublikowanej w roku 2018 przez Institution of Civil Engineers (ICE), London.

 

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Towarzystwo POLIGRODZIANIE

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.
SWIFT: WBKPPLPP

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE'22 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"