Aktualności

Zobacz  co aktualnie robimy

Forma konferencji - XXVII edycja - Łódź, 2-3 grudnia 2021 r.

W roku 2019 cały świat ze względu na pandemię koronowirusa zmienił się. Być może bezpowrotnie… Zmiany te dotyczą w zasadzie każdej gałęzi naszego życia – pracy zawodowej, nauczania, ochrony zdrowia, transportu, podróży etc. Zmiany te będą widoczne również podczas konferencji LSCE 2021.

Mamy dla Szanownych Uczestników dwie równorzędne możliwości pełnego uczestnictwa w wydarzeniu:

  1. Tradycyjne – dwudniowe obrady konferencyjne zorganizowane w kampusie Politechniki Łódzkiej (z publikacją księgi streszczeń i późniejszych rozdziałów w monografii), wraz z wspólnymi posiłkami, przerwami kawowymi oraz dyskusjami w kuluarach. I oczywiście atmosferą - która łączy starych przyjaciół z tymi, którzy zechcą dołączyć do nas po raz pierwszy.
     
  2. Zdalne – przeznaczone w szczególności dla gości z zagranicy (ale również dla innych chcących skorzystać z tej formy uczestnictwa), dla których przyjazd do Łodzi jest utrudniony, bądź niemożliwy. W tej formie zapewniamy pełny dostęp do platformy internetowej pozwalającej w czasie rzeczywistym na: obserwację wszystkich prezentowanych przez Autorów wystąpień i treści, możliwość przysłuchaniu się następującej po prezentacjach dyskusji, a także, możliwość brania czynnego w nich udziału, zadawaniu pytań etc. W tej formie Autorzy mogą wygłosić również swoje referaty, które zostaną ujęte w księdze streszczeń wraz z ich rozszerzoną wersją w monografii. Materiały te w formie ksiąg konferencyjnych po zakończeniu wydarzenia zostaną wysłane drogą pocztową.

Organizatorzy w sytuacji, w której bezpośrednie spotkania konferencyjne ze względu na pandemię będą niemożliwe, przeprowadzą wydarzenie w trybie zdalnym. Publikacja streszczeń oraz pełnych artykułów w monografii – bez zmian (wraz z wysłaniem ksiąg konferencyjnych do Autorów pocztą tradycyjną).

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP