Doctor Engineer Robert Studziński

Poznan University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Doctor Engineer Robert Studziński

Doctor Engineer Robert Studziński

Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Wyróżniony kilkoma nagrodami Rektora Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania naukowe obejmują projektowanie, optymalizację i analizę wrażliwości paneli warstwowych; zastosowanie łączników nieprzelotowych w panelach warstwowych; mechanizmy zniszczenia paneli warstwowych pod wpływem obciążeń statycznych i wybuchowych; oraz projektowanie konstrukcji stalowych. Jest autorem i współautorem 36 publikacji oraz promotorem łącznie 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Towarzystwo POLIGRODZIANIE

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.
SWIFT: WBKPPLPP

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE'22 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"