Doctor Engineer Robert Studziński

Poznan University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Doctor Engineer Robert Studziński

Doctor Engineer Robert Studziński

Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Wyróżniony kilkoma nagrodami Rektora Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania naukowe obejmują projektowanie, optymalizację i analizę wrażliwości paneli warstwowych; zastosowanie łączników nieprzelotowych w panelach warstwowych; mechanizmy zniszczenia paneli warstwowych pod wpływem obciążeń statycznych i wybuchowych; oraz projektowanie konstrukcji stalowych. Jest autorem i współautorem 36 publikacji oraz promotorem łącznie 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"