Professor Ken’ichi Kawaguchi

University of Tokyo
(Japan)
General Lecture

Professor Ken'ichi Kawaguchi

Dr. Ken'ichi Kawaguchi is a professor in the Institute of Industrial Science, the University of Tokyo. He graduated from Waseda university in 1985 and finished his master and PhD degree at the university of Tokyo. He started his academic carrier in the study on theoretical and numerical study of kinematically indeterminate structures. He also handles structural design and practical developments of structural devices, such as tension truss system, a world first typical tensegrity structure, new faculty building for engineering Dept. in the University, new types of seismic base-isolation systems. All of them have been really constructed. He has kept warning the danger of accidental fall of ceilings in large public spaces since Kobe earthquake in 1995 and promoting lighter ceiling material, which has been quickly getting popularity in Japan.
He is currently serving as one of the vice presidents of IASS and a board member of SEWC.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"