Professor Ewa Błazik-Borowa

Lublin University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Professor Ewa Błazik-Borowa

Profesor Ewa Błazik-Borowa

pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli. Jej działalność dydaktyczna i naukowa są związane z mechaniką konstrukcji i metodami komputerowymi. Zajmuje się badaniami i symulacjami obciążeń środowiskowych oraz badaniem i modelowaniem numerycznym obiektów inżynierskich a w szczególności rusztowaniami budowlanymi. Utworzyła na Politechnice Lubelskiej szkołę naukową, w której głównym nurtem zainteresowań naukowych są rusztowania i deskowania budowlane. Ewa Błazik-Borowa jest autorem lub współautorem 211 publikacji, ponad 180 opracowań technicznych (projektów budowalnych, projektów technicznych rusztowań i deskowań, ekspertyz). Aktywnie działa w stowarzyszeniach naukowych, jest członkiem instytucji eksperckich i doradczych, była członkiem 27 komitetów naukowych konferencji.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.


Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika