Professor Ewa Błazik-Borowa

Lublin University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Professor Ewa Błazik-Borowa

Profesor Ewa Błazik-Borowa

pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli. Jej działalność dydaktyczna i naukowa są związane z mechaniką konstrukcji i metodami komputerowymi. Zajmuje się badaniami i symulacjami obciążeń środowiskowych oraz badaniem i modelowaniem numerycznym obiektów inżynierskich a w szczególności rusztowaniami budowlanymi. Utworzyła na Politechnice Lubelskiej szkołę naukową, w której głównym nurtem zainteresowań naukowych są rusztowania i deskowania budowlane. Ewa Błazik-Borowa jest autorem lub współautorem 211 publikacji, ponad 180 opracowań technicznych (projektów budowalnych, projektów technicznych rusztowań i deskowań, ekspertyz). Aktywnie działa w stowarzyszeniach naukowych, jest członkiem instytucji eksperckich i doradczych, była członkiem 27 komitetów naukowych konferencji.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – BĘDZIE DOSTĘPNE WKRÓTCE

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Towarzystwo POLIGRODZIANIE

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 25 1090 2590 0000 0001 4361 1830

Santander Bank Polska S. A.
SWIFT: WBKPPLPP

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE'22 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"