Professor Ewa Błazik-Borowa

Lublin University of Technology
(Poland)
Invited Lecture

Professor Ewa Błazik-Borowa

Profesor Ewa Błazik-Borowa

pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli. Jej działalność dydaktyczna i naukowa są związane z mechaniką konstrukcji i metodami komputerowymi. Zajmuje się badaniami i symulacjami obciążeń środowiskowych oraz badaniem i modelowaniem numerycznym obiektów inżynierskich a w szczególności rusztowaniami budowlanymi. Utworzyła na Politechnice Lubelskiej szkołę naukową, w której głównym nurtem zainteresowań naukowych są rusztowania i deskowania budowlane. Ewa Błazik-Borowa jest autorem lub współautorem 211 publikacji, ponad 180 opracowań technicznych (projektów budowalnych, projektów technicznych rusztowań i deskowań, ekspertyz). Aktywnie działa w stowarzyszeniach naukowych, jest członkiem instytucji eksperckich i doradczych, była członkiem 27 komitetów naukowych konferencji.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – 1 200 PLN (300 EUR)
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – 250 PLN (65 EUR)

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

WPŁATY W PLN:
Numer konta bankowego:
45 1240 3028 1111 0010 3742 0926

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

WPŁATY W EUR:
Numer konta bankowego:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358 

Bank PEKAO S. A.
II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
SWIFT: PKOPPLPW

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "W6 LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"