Prelegenci

Tegoroczną Konferencję zaszczycą swoją obecnością, a także wygłoszeniem specjalnie przygotowanych wykładów następujący specjaliści i autorytety w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa:

prof. Marcin Kamiński

prof. Marcin Kamiński

Politechnika Łódzka
Plenary Lecture
prof. Romuald Tarczewski

prof. Romuald Tarczewski

Politechnika Wrocławska
prof. Stanisław Jemioło

prof. Stanisław Jemioło

Politechnika Warszawska
prof. Leszek Małyszko

prof. Leszek Małyszko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Organizatorzy
Sponsorzy

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia artykułu zawierającego: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres organizacji, którą autorzy reprezentują w formacie .pdf. Szablon pełnego artykułu oraz wytyczne dla Autorów – sekcja Do Pobrania.

Zarejestruj się na najbliższe Seminarium

Opłaty za seminarium

Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami – dostępna wkrótce
Publikacja drugiego artykułu tego samego autora – dostępna wkrótce 

Dane do opłaty konferencyjnej:

 

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:
 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
Aleja Politechniki 6, 90-924 Łódź

Numer konta bankowego:

DOSTĘPNY WKRÓTCE

Opłaty w EUR – poprzez kartę kredytową

Uprzejmie prosimy o podanie następujących danych w tytule przelewu:
- "LSCE 2021 wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika"
- Dane do faktury zawierające nazwę organizacji, jej adres i numer NIP