prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Politechnika Warszawska
(Polska)
General Lecture

prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Tytuł wykładu: On optimization of structural topology of load carrying structures

Tomasz Lewiński graduated from the Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering in 1979. The Ph.D. thesis on Continuum models of latticed plates of hexagonal microstructure was defended in 1984, under the supervision of prof. Zbigniew Mazurkiewicz. The main results presented in the habilitation (1991) were published in the papers: I - Effective models of composite periodic plates. I-Asymptotic solution. Int.J.Solids Structures 27(1991) 1155-1172; II- Simplifications due to symmetries. ibidem 1173-1184; III- Two-dimensional approaches, ibidem 1185-1203; Homogenizing stiffnesses of plates with periodic structure. Int.J.Solids.Structures 29(1992) 309-326.

Close cooperation with prof. Józef Joachim Telega and his team  (IPPT PAN, Warsaw) in the years 1985-2005. Recipient of the Alexander von Humboldt Scholarship, University of Essen, Germany in the years 1992-1993, the host: prof. George I.N. Rozvany.

Cooperation (1997-2013) with prof. Jan Sokołowski and prof. F. Ganghoffer, Institute of E. Cartan, University of Lorraine, France.

Co-organizer of the CISM course in Udine in June 2013 and co-editor of the book:G.I.N. Rozvany, T. Lewiński (Eds.)  Topology Optimization in Structural and Continuum Mechanics. CISM International Centre for Mechanical Sciences 549. Courses and Lectures. Springer Wien, CISM, Udine 2014. 471 pp.

Awardee of the Olgierd Zienkiewicz medal of the Polish Society for Computational Methods in Mechanics (PTMKM, 2019).

Co-author of the books:

T.Lewiński, J.J.Telega, Plates, Laminates, and Shells. Asymptotic Analysis and Homogenization. World Scientific Publishing.,768 pp, Singapore, 2000.

T.Lewinski, T.Sokół, C. Graczykowski, Michell Structures, Springer, Cham, Switzerland 569 pp., 2019

At present: chair of the Section of Optimization of the Committee on Mechanics for the term 2020-2024, https://sekcjaoptymalizacji.il.pw.edu.pl

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Istnieje możliwość wpłaty kwoty netto (bez VAT) opłaty konferencyjnej. W takim wypadku należy wypełnić i przesłać na adres organizers@lsce.pl podany TUTAJ dokument.

Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika