prof. Carlos Lázaro

President of the IASS
(Spain)
General Lecture

prof. Carlos Lázaro
President of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS)
Department of Structural Mechanics
ETSI Caminos, Canales y Puertos (School of Civil Engineering)
Universitat Politécnica de Valéncia, Spain

Tytuł wykładu: The search for lightness: learning from the masters and looking for new concepts.

Carlos Lázaro is an Associate Professor of Structural Mechanics at the Civil Engineering School of the Polytechnic University of Valencia (Universitat Politècnica de València, Spain). Until 2015, he has been an active Professional Civil and Structural Engineer. He has led the design of thin concrete shells, steel spatial structures, movable structures for solar energy generation, towers and bridges, including F. Candela’s last shell in Valencia, and deployable spatial structures in collaboration with the late Prof. M. Kawaguchi.

His research interests encompass the fields of lightweight and flexible structures, bridge engineering, and computational mechanics. He has participated in research transfer projects on building thin shell structures with fibre-reinforced concrete and cable-stayed bridges with recycled concrete. His current research focuses on advanced applications of non-linear structural analysis, such as bending-active lightweight GFRP and UHPFRC footbridges, the problem of Hyperloop viaducts, the prediction of collapse, and the mitigation of wind-induced vibrations in long-span bridges.

Dr Lázaro has been the President of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) since 2021 and received the Pioneers' Award from the Spatial Structures Centre of the University of Surrey the same year. He has authored or co-authored over 70 publications in refereed journals and conferences. He is a member of the editorial committee of the Journal of the IASS and the International Journal of Space Structures. He is currently a guest researcher at the Chair of Structural Analysis of the Technical University of Munich (2022-23).

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Istnieje możliwość wpłaty kwoty netto (bez VAT) opłaty konferencyjnej. W takim wypadku należy wypełnić i przesłać na adres organizers@lsce.pl podany TUTAJ dokument.

Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika