dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG

Politechnika Gdańska
(Polska)
General Lecture

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska


Tytuł wykładu: Textile membrane structures: from materials characteristic to structural analysis

Andrzej Ambroziak started his lifelong civil engineering adventure at a Vocational School, enrolling a Bricklayer Course. In 1997 Andrzej got his secondary school certificate at the Building Technical School in Ostrołęka, Poland. Next, he studied at the Faculty of Civil Engineering at the Gdańsk University of Technology. He became a Master of Engineering in the field of Building and Engineering Structures submitting a thesis “Analysis of membranes in terms of small and large displacements”.

In 2002 Andrzej Ambroziak undertook a Ph.D. study at the Gdańsk University of Technology. He started to work as a Research Assistant at the Department of Structural Mechanics, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology. In June 26, 2006 he presented a Ph.D. thesis "Geometrically non-linear analysis of membranes applied for roofing structures including different types of constitutive law”.

Holding a Ph.D. degree Andrzej Ambroziak took a significant contribution to the scientific discipline of Civil Engineering presenting a monographic publication cycle “Research on Mechanical Properties of Technical Fabrics”.

In February 17, 2016 Andrzej Ambroziak took his post-doctoral degree. The main results of his post-doctoral work are included in the papers:

AMBROZIAK A., 2015, Mechanical properties of Precontraint 1202 coated fabric under biaxial tensile tests with different load ratios. Construction & Building Materials, 80: 210-224, DOI 10.1016/j.conbuildmat.2015.01.074

AMBROZIAK A., 2015, Mechanical properties of polyester coated fabric subjected to biaxial loading, Journal of Materials in Civil Engineering, DOI 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001265

AMBROZIAK A., 2015, Mechanical properties of pvdf coated fabric under tensile tests. Journal of Polymer Engineering, DOI 10.1515/polyeng-2014-0087

In the post-doctoral period Andrzej Ambroziak performs research in the following fields:
- experimental and analytical analysis of punching shear,
- chemical, physical and mechanical properties of old concrete,
- load-carrying capacity of steel-aluminium brackets under static and cyclic loads,
- mechanical properties of coated woven fabrics based on uniaxial and biaxial tensile tests.

Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat

Formularz rejestracyjny

Uprzejmie prosimy o przesłanie DWU lub CZTEROSTRONICOWEGO STRESZCZENIA artykułu zgodnie z szablonem i wytycznymi dla Autorów umieszczonymi w sekcji DO POBRANIA.

Na konferencję można się również zarejestrować bez konieczności zgłaszania referatu.

Zarejestruj się na najbliższą Konferencję

Opłaty za udział


Uczestnicy ze zgłoszonymi i wydrukowanymi w monografii artykułami - 1500 PLN*

Uczestnicy w konferencji w trybie zdalnym oraz osoby towarzyszące  - 1300 PLN*

* Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów.
* Opłata konferencyjna zawiera 23% VAT.

Istnieje możliwość wpłaty kwoty netto (bez VAT) opłaty konferencyjnej. W takim wypadku należy wypełnić i przesłać na adres organizers@lsce.pl podany TUTAJ dokument.

Organizatorzy konferencji przewidują obniżenie opłaty konferencyjnej dla 30 doktorantów do kwoty 500 Pln (decyduje kolejność zgłoszeń). Dofinansowanie będzie realizowane w ramach programu INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (nr decyzji DEC-2/2023/IDUB/I.2/C) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel

Dane do opłaty konferencyjnej:

Przelewów należy dokonywać używając następujących danych:

Właściciel konta:

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Nr konta:

Bank Pekao S.A. O/Gdańsk
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
Nr IBAN: PL 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353
Kod BIC: PKOPPLPW

Tytuł przelewu:

Opłata konferencyjna LSCE 2023, Imię i Nazwisko uczestnika